• Επεκτείνουμε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας, για να σας προσφέρουμε έναν μακροκυκλικό σκιαγραφικό παράγοντα που παρασκευάζεται με την εμπειρογνωμοσύνη της GE Healthcare

 • Ανταποκρινόμαστε σε διαδικαστικές απαιτήσεις, με συσκευασίες που δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα στο χώρο εργασίας

 • Η εσωτερική εκτέλεση του συνόλου των παραγωγικών διαδικασιών του Clariscan εγγυάται την τήρηση των προτύπων σε όλα τα στάδια της παραγωγής

 • Επένδυση στις υποδομές, για ασφαλή και αξιόπιστη χορήγηση κατά τον προγραμματισμό των διαδικασιών σας

 1. Tweedle MF et al. Considerations in the Selection of a New Gadolinium-Based Contrast Agent. Supplement to Applied Radiology. May 2014. 
 2. Weinreb JC. New Guidelines Use of Gadolinium Contrast Agents. Presented for the Society of Computed Body Tomography and Magnetic Resonance, June 2006. 
 3. Clariscan Summary of Product Characteristics (UK), April 2018.
 4. Marshall G. Radiography 2008; 14: 128-34.
 5. Gricar J et al. Radiol Manage 2007; SEP/OCT: 34-42.
 6. Dhaliwal H et al. Int J Life Cycle Assess 2014; 19: 1965-73.
 7. GE Healthcare Data on File_Production.
 8. GE Healthcare Data on File_Quality.
 9. GE Healthcare Data on File_Inspection.
 10. GE Healthcare Data on File_Investment.

JB00144UK  | Νοέμβριος 2020

Πληροφορίες συνταγογράφησης