Συστήματα Υγείας

Συστήματα Υγείας

Παρέχουμε ιατρικές τεχνολογίες, ψηφιακή υποδομή, ανάλυση δεδομένων και εργαλεία υποστήριξης κλινικών αποφάσεων που βοηθούν τους επαγγελματίες υγείας στη διάγνωση, τη θεραπεία και την παρακολούθηση των ασθενών τους. Επιπλέον, παρέχουμε υπηρεσίες, εξαρτήματα, αναλώσιμα, εκπαίδευση, επιμόρφωση και συμβουλευτική.

Συστήματα Υγείας περιλαμβάνει

Με μια ματιά

  • Πάνω από 4 εκατομμύρια

    μονάδες απεικόνισης, φορητές μονάδες διάγνωσης και παρακολούθησης έχουν εγκατασταθεί παγκοσμίως

  • 9.000

    μηχανικοί επιτόπιας συντήρησης

  • 43

    παγκόσμια κέντρα εξυπηρέτησης πελατών