• Δείχνουμε την αφοσίωσή μας στις διαδικασίες σας προσφέροντας μια πλήρη γκάμα προϊόντων σκιαγραφικών μέσων

 • Η αφοσίωσή μας όσον αφορά την αριστεία σε θέματα αλυσίδας εφοδιασμού σάς επιτρέπει να προγραμματίζετε τις ιατρικές διαδικασίες σας με αυτοπεποίθηση

 • Η αφοσίωσή μας στην απλοποίηση, που ελαχιστοποιεί τον διοικητικό φόρτο σας

Προστιθέμενη αξία που προκύπτει από τη συνεργασία με την GE Healthcare, για τα Μέσα Σκιαγραφικής Απεικόνισης που χρειάζεστε

Συλλογή βίντεο

 • Η επένδυσή μας στη συνέχιση της κάλυψης των διαδικαστικών αναγκών σας

  Μέσα στα πέντε τελευταία χρόνια5, επενδύσαμε περισσότερα από 240 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, προκειμένου να αυξήσουμε την παραγωγικότητά μας όσον αφορά την προμήθεια σκιαγραφικών μέσων και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε την επένδυσή μας στο μέλλον.

  Τόσο η κύρια παραγωγή API όσο και η δευτερεύουσα ικανότητα πλήρωσης και ολοκλήρωσης αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 50% από το 2013 έως το 2018.5

 • Η δέσμευσή μας όσον αφορά την κάλυψη της παροχής σκιαγραφικών μέσων

  Η παγκόσμια ζήτηση για προϊόντα μέσων παραγωγής ακτινογραφιών συνεχίζει να αυξάνεται και μάλιστα κατά περισσότερο από 20% από το 2015 έως το 2018.12 Σχεδιάσαμε στρατηγικούς τρόπους που θα μας βοηθήσουν να διασφαλίσουμε την παροχή των προϊόντων μας

Προϊόντα και εξοπλισμός

 • OPTISON

 • +PLUSPAK™

  1. Grainger RG, Thomas AMK. Στο: Textbook of Contrast Media. Dawson P, Cosgrove DO, Grainger RG, eds. Oxford: Isis Medical Media; 1999.
  2. Widmark JM. Proc (Bayl Univ Med Cent). 2007;20:408·417.
  3. AImen T. Acta Radiol Suppl. 1995;399:2-18.
  4. Greco A et al. Radiology. 1990;176:451-456.
  5. Δεδομένα στο αρχείο. GE Healthcare Investment Data; 2018.
  6. Marshall G. Radiography. 2008;14:128-134.
  7. Gricar J et al. Radiol Manage. 2007;Sep/Oct:34-42.
  8. Dhaliwal H et al. lnt J Life Cycle Assess. 2014;19:1965-1973.
  9. Δεδομένα στο αρχείο. GE Healthcare Inspection; 2018
  10. Δεδομένα στο αρχείο. GE Healthcare Contrast Media Demand; 2019
  11. Δεδομένα στο αρχείο. GE Healthcare Quality; 2018.
  12. Δεδομένα στο αρχείο. GE Healthcare Market Data; 2018

Επικοινωνήστε μαζί μας