Ενδιαφέροντα στοιχεία

 • Ενδείκνυται για ενδοφλέβιες, ενδαρτηριακές, ενδορραχιαίες και μελέτες γαστρεντερικής οδού και σωματικών κοιλοτήτων1

 • Το 98% των παιδιατρικών ασθενών που υποβλήθηκαν σε CT κοιλίας, πολλοί από τους οποίους ήταν ηλικίας κάτω των πέντε ετών, ήπιαν τον απαιτούμενο όγκο αραιωμένου Omnipaque6

 • Κάθε δευτερόλεπτο, 2 ασθενείς απεικονίζονται με χρήση του Omnipaque2

 • Σκιαγραφικός παράγοντας χαμηλής ωσμωτικότητας που βρίσκεται στον κατάλογο βασικών φαρμάκων του ΠΟΥ7

 • Το Omnipaque έχει εγκριθεί για χρήση σε ενήλικες και παιδιά1

 • Το Omnipaque έχει χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες από 820 εκατομμύρια εξετάσεις έως σήμερα2

 • Η αποτελεσματικότητα του +PLUSPAK™ συμβάλει στη μείωση του κόστους, της περιβαλλοντικής επίπτωσης και των κινδύνων3-5

 • Από ασθενή σε ασθενή

  Το Omnipaque σάς προσφέρει αξιοπιστία και επιλογές

  • Ενδείκνυται για ενδοφλέβιες, ενδαρτηριακές, σωματικών κοιλοτήτων, ενδορραχιαίες και από του στόματος χρήσεις1
  • Εγκεκριμένο για χρήση σε ενήλικες και παιδιά1

  Το Omnipaque ενδείκνυται για την από του στόματος χρήση:

  Γευστικότητα
  Έχει αποδειχτεί ότι η χορήγηση από του στόματος μέσου σκιαγραφικής απεικόνισης αποτελεί το λιγότερο ευχάριστο μέρος της εμπειρίας του ασθενούς κατά την υπολογιστική τομογραφία (CT)2

  • Εάν ένα μέσο σκιαγραφικής απεικόνισης δεν είναι δυσάρεστο στη γεύση, οι ασθενείς είναι πιο πιθανό να μπορέσουν να πιουν τον απαιτούμενο όγκο2
  • Το 81% των ενηλίκων ασθενών που υποβλήθηκαν σε CT σώματος, οι οποίοι εξέφρασαν προτίμηση, προτίμησαν το Omnipaque έναντι του διατριζοϊκού2. Το Omnipaque αραιωμένο με νερό ήρθε πρώτο στη δοκιμή γεύσης ανάμεσα στα διάφορα μέσα σκιαγραφικής απεικόνισης3
  • Το 98% των παιδιατρικών ασθενών που υποβλήθηκαν σε CT κοιλίας, πολλοί από τους οποίους ήταν ηλικίας κάτω των 5 ετών, ήπιαν τον απαιτούμενο όγκο αραιωμένου Omnipaque4

  Χρηστικότητα
  Οι υπερτονικοί παράγοντες μεταφέρουν υγρό από το πλάσμα και το διάμεσο ιστό μέσα στο έντερο, με αποτέλεσμα την προοδευτική απώλεια της σκιαγραφικής αντίθεσης λόγω αραίωσης καθώς ο παράγοντας διέρχεται διαμέσου του εντέρου3,4

  • Το Omnipaque παρείχε καλύτερη πυκνότητα μέσου σκιαγραφικής απεικόνισης από το διατριζοϊκό νάτριο σε ενήλικες με πιθανολογούμενη απόφραξη εντέρου5
  • Το Omnipaque είναι κατάλληλο για την απεικόνιση των εντερικών ελίκων και χορηγείται για σαρώσεις καλής ποιότητας σε παιδιά όλων των ηλικιών4,6,7

  Παραπομπές:
  1. Omnipaque Summary of Product Characteristics, September 2019
  2. McNamara M et al. Am J Roentgenol 2010; 195: 1137–41
  3. Diederichs G et al. Fortschr Röntgenstr 2007; 179: 1061–7
  4. Smevik B, Westvik J. Acta Radiol 1990; 31: 601–4
  5. Jobling C et al. Eur Radiol 1999; 9: 706–10
  6. Stake G, Smevik B. In: Kaufmann HJ, ed. Contrast Media in Child Radiology. Basel, Switzerland: Karger; 1986; 107–9
  7. Smevik B, Stake G. In: Kaufmann HJ, ed. Contrast Media in Child Radiology. Basel, Switzerland: Karger; 1986; 79–80

 • Από σάρωση σε σάρωση

  Υποστηρίζουμε τη δυνατότητα διεκπεραίωσης μεγάλου αριθμού εξετάσεων ασθενών με το Omnipaque χωρητικότητας 500 ml1

  Το Omnipaque των 500 ml μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έως και 24 ώρες από την αρχική διάτρηση
  Η χημική και φυσική του σταθερότητα έχει καταδειχθεί για διάστημα 24 ωρών σε θερμοκρασία 25oC2


 • Η προσάρτηση μιας νέας φιάλης σκιαγραφικού διαρκεί 32 δευτερόλεπτα1

  συνολική εξοικονόμηση 199 ωρών ακτινογραφίας κάθε χρόνο στο Sheffield με τη φιάλη Omnipaque 500 ml1

   

   

  Παραπομπές:
  1. Sugden D. Presented at UK North CT Radiographer Workshop. Leeds, March 2017
  2. Omnipaque Summary of Product Characteristics, September 2019

 • Από συσκευασία σε συσκευασία

  Η μοναδική συσκευασία του Omnipaque+PLUSPAKTM βελτιώνει το χειρισμό από το χρήστη και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας.

  Το +PLUSPAK™ δεν έχει αιχμηρό δακτύλιο έλξης από κράμα μετάλλων

  • Ο δακτύλιος έλξης από πολυπροπυλένιο ανοίγει εύκολα και αποτρέπει τα κοψίματα από αιχμηρές μεταλλικές άκρες1
  • Η συσκευασία εξαλείφει τον κίνδυνο τραυματισμών από σπάσιμο γυαλιών1

   

  Το +PLUSPAKTM έχει αποτελεσματική επισήμανση

  • Οι σημαντικές πληροφορίες επαναλαμβάνονται και ανάποδα ώστε να διαβάζονται και από τις δύο κατευθύνσεις
  • Οι συγκεντρώσεις είναι χρωματικά κωδικοποιημένες για εύκολη αναγνώριση

   

  Το +PLUSPAKTM μειώνει το κόστος και την περιβαλλοντική επίπτωση

  • Λιγότερος χώρος αποθήκευσης, χαμηλότερο κόστος απόρριψης, μειωμένη περιβαλλοντική επίπτωση1,2

   

  *Οι συγκεντρώσεις, οι όγκοι και οι συσκευασίες διαφέρουν από χώρα σε χώρα

  Παραπομπές:
  1. Gricar J et al. Radiol Manage 2007; SEP/OCT: 34–42
  2. Marshall G. Radiography 2008; 14: 128-34 

Πληροφορίες συνταγογράφησης

JB00136GR