Παράγοντες Απεικόνισης στην Πυρηνική Ιατρική

Πληροφορίες συνταγογράφησης

  1. GE Healthcare. Rapiscan Summary of Product Characteristics, 2019.
  2. GE Healthcare. SeHCAT Summary of Product Characteristics, 2019.