Πληροφορίες συνταγογράφησης

  1. GE Healthcare. Rapiscan Summary of Product Characteristics, 2019.
  2. GE Healthcare. DaTSCAN Summary of Product Characteristics, 2019.

JB00019GR