Η στεφανιαία νόσος είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα υγείας

Η στεφανιαία νόσος (CAD) είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα υγείας με επιπολασμό ~ 330 εκατομμύρια το 2017-2018 και η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως 1

Διαχείριση ΣΝ (CAD)

Η διαχείριση της ΣΝ (CAD) περιλαμβάνει αλλαγές στον τρόπο ζωής, ιατρικές θεραπείες, ιατρικές διαδικασίες και χειρουργική επέμβαση, επιπροσθέτως της καρδιακής αποκατάστασης. 1-3

Απεικόνιση αιμάτωσης μυοκαρδίου

Το SPECT MPI που εκτελείται κατά τη διάρκεια του στρες και της ηρεμίας είναι μια καθιερωμένη μέθοδος για τη διάγνωση της Στεφανιαίας Νόσου (CAD), την αξιολόγηση του κινδύνου μελλοντικών καρδιακών συμβάντων και την εκτίμηση των θεραπευτικών αποφάσεων.1

Κλασματική εφεδρεία ροής

Η FFR είναι χρήσιμη ως συμπλήρωμα της στεφανιαίας αγγειογραφίας στην καθοδήγηση της λήψης θεραπευτικών αποφάσεων στην ΣΝ (CAD) και την FFR με επαναγγείωση, και αποτελεί το χρυσό πρότυπο για την αξιολόγηση της σημαντικότητας της στένωσης (Σχήμα 1) . 1

Τρόπος δράσης

Το Rapiscan® (regadenoson/ρεγαδενοσόνη) είναι ο πρώτος και ο μόνος επιλεκτικός αγωνιστής των A2A υποδοχέων της αδενοσίνης που έλαβε άδεια κυκλοφορίας για την λειτουργική καρδιακή απεικόνιση . 1

Κλινική Αποτελεσματικότητα

Το Rapiscan ενδείκνυται για εξετάσεις απεικόνισης αιμάτωσης του μυοκαρδίου (MPI) και Κλασματικής εφεδρείας ροής (FFR) με αποτελέσματα συγκρίσιμα με την αδενοσίνη. 1

Εύκολο στη χορήγηση

Το Rapiscan χορηγείται σε μία εφάπαξ, σταθερή δόση χωρίς να απαιτείται αντλία έγχυσης και προσαρμογή της δοσολογίας βάσει βάρους. 1

Βελτιωμένη ανεκτικότητα έναντι της αδενοσίνης

Καλά ανεκτό, με ανεπιθύμητες ενέργειες ως επί το πλείστον ήπιες και παροδικές.1 Αρκετές μελέτες δείχνουν ότι το Rapiscan έχει πιο ευνοϊκό προφίλ παρενεργειών σε σύγκριση με την αδενοσίνη.1,2

Χορήγηση σε ασθματικούς και ΧΑΠ ασθενείς

Το Rapiscan μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς με πνευμονικές παθήσεις, βάσει δεδομένων που προέρχονται από κλινικές συνθήκες κατά τη διενέργεια MPI.1
μελετες περιπτωσεων που αποδεικνυουν τη χρηση του rapiscan στη μετρηση του ffr
Το Rapiscan είναι ένας επιλεκτικός αγωνιστής υποδοχέα A2A εγκεκριμένος για τη μέτρηση του FFR.1 Οι ακόλουθες δύο μελέτες περιπτώσεων δείχνουν την αποτελεσματικότητα και την ανεκτικότητα του Rapiscan στη μέτρηση του FFR κατά την αξιολόγηση της λειτουργικής σημασίας της στένωσης σε ασθενείς με υποψία ΣΝ (CAD)

Μελέτη περίπτωσης 1

Κλασματική Εφεδρεία Ροής (FFR) χρησιμοποιώντας το Rapiscan σε μια 44χρονη γυναίκα ασθενή με στένωση και στηθάγχη σε μέτρια άσκηση. Η μελέτη περίπτωσης είναι ευγενική προσφορά του καθηγητή Nico Pijls

Μελέτη περίπτωσης 2

Διενέργεια FFR με χρήση Rapiscan σε έναν άνδρα ασθενή 70 ετών με στένωση στο LAD. Η μελέτη περίπτωσης είναι ευγενική προσφορά του καθηγητή Nico Pijls

Συνοπτικά

  • Η Στεφανιαία Νόσος (CAD) είναι η κύρια αιτία θανάτου μεταξύ των καρδιαγγειακών παθήσεων, ενώ αντιπροσωπεύει περίπου το 20% των θανάτων κάθε χρόνο και στα δύο φύλα.1
  • "Το Rapiscan είναι ένας επιλεκτικός αγωνιστής των A2A υποδοχέων, ο οποίος προκαλεί αποτελεσματικά τη μέγιστη υπεραιμία κατά τη διενέργεια MPI και τη μέτρηση της FFR."2
  • Το Rapiscan μπορεί να προκαλέσει τη μέγιστη υπεραιμία σε 30 δευτερόλεπτα, επιτρέποντας γρήγορα πρωτόκολλα κατά τη διενέργεια MPI και τη μέτρηση της FFR. 2
  • "Η εφάπαξ, σταθερή δόση του Rapiscan χορηγείται σε μια περιφερική φλέβα. Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης ανάλογα με το σωματικό βάρος, σε ηλικιωμένους ασθενείς ή ασθενείς με νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια." 2
  • "Ο μόνος παράγοντας φαρμακολογικού στρες για την πρόκληση υπεραιμίας που έλαβε άδεια κυκλοφορίας για τη μέτρηση της κλασματικής εφεδρείας ροής (FFR)." 2
  • "Το Rapiscan μπορεί να διατηρήσει τη μέγιστη υπεραιμία για χρονικό διάστημα από ~3 λεπτά έως και περισσότερο από 10 λεπτά." 2
  • Το Rapiscan είναι καλώς ανεκτό2 και σχετίζεται με χαμηλότερου βαθμού AV αποκλεισμό σε σχέση με την αδενοσίνη. 3
  • "Το Rapiscan μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς με άσθμα ή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) λαμβάνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις." 2

1. European Heart Network. European Cardiovascular Disease Statistics 2017. Available at: www.ehnheart.org/cvd-statistics.html (Πρόσβαση Αύγουστος 2019).
2.GE Healthcare. Rapiscan, Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, 2022.
3. Azzouz MS et al. J Am Coll Cardiol 2015; 66(15); B118–B119.


Πληροφορίες συνταγογράφησης

JB00018GR