Συνοπτικά

1. European Heart Network. European Cardiovascular Disease Statistics 2017. Available at: www.ehnheart.org/cvd-statistics.html (Πρόσβαση Αύγουστος 2019).
2.GE Healthcare. Rapiscan, Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, 2019.
3. Azzouz MS et al. J Am Coll Cardiol 2015; 66(15); B118–B119.